laks vee proeft goed


laks vee proeft goed.  menge de

velden. asselhoven denken. vele edelen

doodden beter. laks vee zere hoeven

meer monden voelen beter. zeker en hard

de handel maakt vast. telle de monden

nestelen zacht. telle beter de monden

de monden voelen beter. zacht en hard

de deling maakt vast. mijde ‘t meel

spreide as laks vee vrij over ‘t land