pek


pekdruppelexperiment


het pekdruppelexperiment loopt sinds 1927 en is opgezet om aan te tonen dat een ogenschijnlijk vaste stof toch vloeibaar is; sindsdien zijn er negen druppels gevallen; op de website van de universiteit van Queensland, Australie, is een live stream te zien.

pek, pik, ontleend aan Latijn pix, gen. picis (pek, teer), verwant met Grieks pissa (pek)

pikzwart, pikdonker, pech (overdrachtelijk van pek), ontleend aan het Duits (studententaal, 18e eeuw)

im Pech stecken, aan iets blijven kleven, bijv. pek, erpicht sein (vastgeplakt) d.d.a. pigrum, mare pigrum, lui, traag

eng. pitch, uit het Duits, vanaf 14e eeuw gebruikt voor boomhars, pine (pijnboom) ook van pix afgeleid; pinus, pijnboom

ende hy zweet pec 1485


pek pitch pekmoeras teerzand

peksteen, pitch stone, Pechstein, vulkanisch glas, in verschillende kleuren

pek, gewoonlijk steenkoolteerpek, het residu van de destillatie van koolteer (koolwaterstoffen)

bruine teer is een bomenrest, gefossiliseerd, opgegraven, gebrand en gesmolten

ongebrande boompek is hars, hars is half hard, zij is vloeibare boom


oorspronkelijk betekende destillatie niets anders dan overvoering in druppels (Lat. ‘stilla’, druppel). de vroege chemici verwachtten een magisch effect van de langzame duur van destillatie of filtratie


La Brae, US California pekmoeras, teerput, asfaltmeer (tar pits, pitch lake), hier zijn veel fossielen uit de ijstijd gevonden, la brae is Spaans voor teer.


Pitch Lake in Trinidad, ‘ontdekt’ door Sir Walter Raleigh in 1595, hij teerde zijn boot met het asfalt, het was beter dan het teer uit Noorwegen.


terug naar teksten koude mijn