notitie mijn lichaam 

in plaats van er tegen te vechten, legden we ‘t naast ons neer. de onontkoombare modaliteit van het zichtbare boeide ons niet meer. als het niet gebruikt wordt, wil dat niet zeggen dat ‘t niet bestaat. nut is de zware massa. wij probeerden een ander lichaam op te bouwen een zintuig of orgaan, hoe noem je iets waar je steeds aan/mee werkt?

snorkeltjes, hertengewei, draden onder de grond – uitsteeksels en omlopen in en uit het lichaam. omdat ik mijn ogen niet hoef te gebruiken en voor me moet kijken, valt mijn mond vanzelf wat open en kan lucht ongehinderd binnenstromen – hoe kaak wereld ontvangt, ik wuif mijn hoofd zacht – waarop zij drijven, hun energie is niet het licht maar de lucht