Berichten uitgestuurd in de alsof wijde alsof open ruimte

Blind zag ik hem naar iets wat daar niet was toekeren
bijvoorbeeld mij aansporend in de boom klimmend
of denkende zich af te wenden tegenover mij staan
de verhulde schroom zien op zijn gezicht. Het gaf me
een ruim gevoel hem met zoveel warmte in het
luchtledige te horen praten. Ik voelde zijn zorg
in wervelingen om me heen
 
<<< || >>>